Kiintymyksen kuuden vaiheen teoria

Kiintymyksen kuuden vaiheen teoria

Kehityspsykologi Gordon Neufeld on kehittänyt kiintymyksen kuuden vaiheen teorian, jossa hän käsitteellistää kuusi eri kehitysvaihetta lapsen kiintymyskehityksen kypsymisessä. Teorian mukaan vaiheet etenevät järjestyksessä rakentuen toistensa päälle, jolloin edellisen...