Kantovälineopastus

Vastaanotollani on mahdollisuus saada myös opastusta kantovälineen käyttöön (erityisesti kantoreput, kantoliinat sekä rengasliina). Olen aiemmin toiminut mm. Kantoliinayhdistyksen kantovälinetukihenkilönä, kantovälinelainaamon ylläpitäjänä sekä kantoväline-esittelijänä. 

Kantoväline on erinomainen apu arkeen tarjoten vauvalle ihokontaktia ja samalla vanhemmalle kädet vapaaksi. Kosketus ja ihokontakti luovat turvaa, rauhoittavat, edistävät myönteistä minäkuvaa sekä auttavat kehonhahmotuksessa. Kantaessa vauva ei suinkaan ole passiivinen toimija vaan mukautuu kantajansa liikkeisiin ja kannettaessa vauvalle mahdollistuu kokemuksia, jotka muuten olisivat hänen motoristen kykyjensä ulottumattomissa. Kokemus liikkeestä ja sen rekisteröinti asentoaistijärjestelmässä vaikuttavat lapsen kehotietoisuuden kehittymiseen ja siihen, miten hän toimii vuorovaikutuksessa suhteessa ympäristöönsä. Pystyasennossa kantaminen edistää myös pään hallinnan sekä käsiin tukeutumisen kehittymistä. Pystyasento helpottaa lisäksi refluksista kärsivän vauvan oireita tarjoten levolliset päiväunet ja kantoväline usein tukee ylipäänsä vauvojen nukahtamista muidenkin kuin pääasiallisen hoivaajan läheisyydessä.