Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysiseen fysioterapiaan voidaan hakeutua esimerkiksi uupumus-, ahdistus- ja unettomuusoireiden tai kroonisen kivun takia sekä osana mielenterveyden häiriöiden kuntoutusta. Terapian keskiössä on ajatusten, tunteiden ja kehon vuorovaikutus sekä turvan tunteen lisääminen omassa kehossa. Keho-mieli-yhteyden tunnistamisen ja kokemuksellisen oppimisen kautta voimme sekä lisätä hallinnan tunnetta että oppia hellittämään.   

Fysioterapiassa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisia liike- ja taideterapeuttisia menetelmiä, kehotietoisuus- ja hengitysharjoitteita sekä vireystilan säätelyä ja vuorovaikutusta vahvistavia harjoitteita. Unettomuuden hoidossa sovellan kehollisen lähestymisen lisäksi myös kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä.

Viitekehyksen koulutustaustani ovat psykofyysisen psykoterapian perusopinnot (30 op), lasten ja nuorten psykofyysisen fysioterapian osaajan opinnot (12 op) sekä lyhyempiä täydennyskoulutuksia. Olen myös opiskellut yhteensä 30 op psykologian ja sosiaalipsykologian perusopintoja.