Vuorovaikutuskeskeinen
uniohjaus

Tiheää yöheräilyä? Vaikeuksia rauhoittua unille? Tarve vähentää yöimetyksiä tai muuttaa lapsen unitottumuksia? 

Baby-Led Sleep Approach™ pohjaa kehityspsykologiaan ja neurotieteeseen tukien varhaista vuorovaikutusta sekä lapsen kehityksen ymmärtämistä. Ymmärrys lapsen kokonaiskehityksestä sekä itse unesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä antaa arvokkaat työkalut uniasioiden muokkaamiseen aidosti lempeästi, lasta kunnioittaen ja ilman vuorovaikutuksen torjuntaan perustuvia menetelmiä. 

Ohjaukseni

  • kunnioittaa lapsen kiintymysjärjestelmää
  • ymmärtää ja tukee lapsen luonnollista kehitystä
  • lisää vanhemman ymmärrystä biologisesti tyypillisestä lapsen unesta ja uneen vaikuttavista tekijöistä
  • auttaa tarvittaessa selvittämään mahdollisia terveydellisiä tekijöitä unihaasteiden taustalla
  • tarjoaa tukea vanhemman omaan jaksamiseen
  • rohkaisee vanhempaa luottamaan omiin vaistoihinsa sekä
  • tukee vanhempaa tekemään muutoksia parantaakseen koko perheen unenlaatua

 

Olen ensimmäinen valmistunut Baby-Led Sleep and Well-Being Specialist Suomessa. Olen opiskellut myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatussa Neurodevelopmental Care Practitioner-koulutusohjelmassa, joka on näyttöön perustuva lähestymistapa vauvavuoden haasteisiin kattaen univaikeudet, vauvan itkuisuuden, imetyshaasteet sekä vanhemman tukemisen hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä hyödyntäen. Osaamistani täydentävät opintoni ja kokemukseni imetysohjauksesta, vauvojen fysioterapiasta ja -hieronnasta, kehityspsykologiasta sekä psykofyysisestä terapiasta. Osallistun säännöllisesti alaan liittyviin seminaareihin ja koulutuksiin sekä seuraan aktiivisesti kenttää ja teen yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Olen ollut perustamassa tutkittua tietoa tarjoavaa Lapsiperheiden uni ry:tä ja toimin yhdistyksen hallituksessa. Järjestän myös asiantuntijaluentoja ryhmille.

Tiedustelut uniohjauksesta sekä luentojen ja koulutusten tarjouspyynnöt ensisijaisesti sähköpostitse, voit jättää myös soittopyynnön. Kartoitetaan teille sopiva palvelu tai paketti!